Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An

Thiết kế, qui chuẩn logo Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế, qui chuẩn logo và bộ nhận diện thương hiệu ứng dụng của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An.

Về khách hàng

Sở Khoa học và Công nghệ Long An là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Long An, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý về khoa học, công nghệ bao gồm: Hoạt động khoa học, công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân…

Ý tưởng thiết kế

Logo Sở KH và CN tỉnh Long An được tổng hợp từ những ý nghĩa chuyên ngành đặc trưng khác nhau tổng hợp nên logo mới này. Với hình ảnh và màu sắc mới mẻ, logo góp phần giúp cho người nhìn có thêm cảm giác tươi mới, phát triển nhưng vẫn giữ được những đặc điểm đặc trưng vốn dĩ của thương hiệu. 

Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An - Thiết kế, qui chuẩn logo Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An

Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An - Thiết kế, qui chuẩn logo Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An

Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An - Thiết kế, qui chuẩn logo Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An

Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An - Thiết kế, qui chuẩn logo Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí