Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất và Thương mại Nga Vương

Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất và Thương mại Nga Vương

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Nghệ An

Giới thiệu:

Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất và Thương mại Nga Vương được thành lập năm 2006. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp là kinh doanh vật tư thiết bị điện, sản xuất cột điện bê tông cốt thép. Với tầm nhìn trong tương lai gần doanh nghiệp không chỉ sản xuất những sản phẩm cột điện bê tông như hiện tại, công ty sẽ tiếp tục mở rộng nhiều chủng loại hàng liên quan đến bê tông, cột điện ly tâm... Mở rộng đa ngành nghề theo sự phù hợp của thị trường. Đến năm 2020 sẽ kinh doanh quốc tế.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ NAVUCO


Các khách hàng cùng ngành nghề

Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (176)

Các khách hàng cùng khu vực

Nghệ An