Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Hòa Bình

Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Hòa Bình

Lĩnh vực hoạt động: Nông lâm nghiệp và Chế biến

Khu vực: Hòa Bình

Giới thiệu:

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Nông lâm nghiệp và Chế biến

Xem thêm (49)

Các khách hàng cùng khu vực

Hòa Bình