Công ty cổ phần phát triển Địa ốc Cienco 5

Công ty cổ phần phát triển Địa ốc Cienco 5

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty cổ phần phát triển Địa ốc Cienco 5 là doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các loại công trình, kinh doanh bất động sản và các dịch vụ tư vấn. Trong bối cảnh thị trường Bất động sản luôn có cầu cao hơn cung gây nên sự tăng giá đột biến của bất động sản, công ty Địa ốc Cienco 5 đã thực hiện dự án khu đô thị hơn 500ha, có đặc trưng là diện tích cây xanh, dịch vụ lớn. Diện tích nhà chỉ chiếm 15% tổng diện tích.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ HÀ MỸ HƯNG


Các khách hàng cùng ngành nghề

Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (235)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (483)