Công ty CP Kem Tràng Tiền Số 1

Công ty CP Kem Tràng Tiền Số 1

Lĩnh vực hoạt động: Thực phẩm - Đồ uống

Khu vực: Hà Nội , Hải Dương

Giới thiệu:

Công ty CP Kem Tràng Tiền Số 1

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ KEM TRÀNG TIỀN


Các khách hàng cùng ngành nghề

Thực phẩm - Đồ uống

Xem thêm (121)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội , Hải Dương

Xem thêm (495)