Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Hà Thành

Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Hà Thành

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Hà Thành là đơn vị uy tín trong lĩnh vực xây lắp cơ điện chuyên nghiệp, là nhà thầu cơ điện chuyên nghiệp cho một số gói thầu lớn và điển hình thi công trong giai đoạn này: Mipec Hanoi Tower, PVI Tower, Nhà điều hành học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh...

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ HATHAMEC


Các khách hàng cùng ngành nghề

Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (236)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (489)