Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ -TKV

Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ -TKV

Lĩnh vực hoạt động: Công ty - tập đoàn nhà nước

Khu vực: Quảng Ninh

Giới thiệu:

Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ - TKV là đơn vị thành viên của Tập đoàn Than Khoáng Sản. Có trụ sở tại Quảng Ninh. Lĩnh vực hoạt động:
- Sản xuất dầu động cơ , dầu công nghiệp , dầu thủy lực , … - Cung cấp 95% lượng nhiên liệu (xăng, dầu diesel, dầu FO) phục vụ cho công nghiệp khai thác than - khoáng sản.
- Dịch vụ vận tải, lai dắt, bốc xếp than trên biển.
Sao Kim hợp tác biên soạn và thiết kế, in ấn bộ ấn phẩm giới thiệu về Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ -TKV

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Công ty - tập đoàn nhà nước

Xem thêm (33)

Các khách hàng cùng khu vực

Quảng Ninh

Xem thêm (8)