Viện nghiên cứu người cao tuổi

Viện nghiên cứu người cao tuổi

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Viện nghiên cứu người cao tuổi xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước

Khu vực: Hà Nội , TP HCM

Giới thiệu:

Viện nghiên cứu người cao tuổi

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ OTTA


Các khách hàng cùng ngành nghề

Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước

Xem thêm (53)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội , TP HCM

Xem thêm (789)