Công ty TNHH Hương Phong

Công ty TNHH Hương Phong

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Quảng Ninh

Giới thiệu:

Công ty TNHH Hương Phong hoạt động trong lĩnh vực đầu tư dự án với nhiều dự án khu công nghiệp và đô thị đang được triển khai tại Quảng Ninh và các khu vực lân cận.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ HUPOCO


Các khách hàng cùng ngành nghề

Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (176)

Các khách hàng cùng khu vực

Quảng Ninh

Xem thêm (8)