Cửa hàng trà sữa TEA PRESSO

Cửa hàng trà sữa TEA PRESSO

Lĩnh vực hoạt động: Thực phẩm - Đồ uống

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Dự án thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu trà sữa TEAPRESSO do Sao Kim thực hiện.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ TEA PRESSO


Các khách hàng cùng ngành nghề

Thực phẩm - Đồ uống

Xem thêm (118)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (474)