Dự án 3PAD

Dự án 3PAD

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Dự án 3PAD xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Khu vực: Bắc Kạn

Giới thiệu:

Dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp” (3PAD) tại tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn vay của IFAD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF). Dự án hướng tới cải thiện sinh kế nhằm xóa đói, giảm nghèo một cách công bằng và bền vững cho những người nghèo khu vực miền núi tỉnh Bắc Kạn.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ 3PAD


Các khách hàng cùng ngành nghề

Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Xem thêm (32)

Các khách hàng cùng khu vực

Bắc Kạn