Tổng thầu Giza E&C

Tổng thầu Giza E&C

Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc - nội thất , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Giza E&C là nhà tổng thầu xây dựng trong lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp nguồn vốn nước ngoài tại Việt Nam. Công ty cung cấp các dịch vụ tổng thể Giải thưởng - Đạt chuẩn ISO 9001-2015 - Giấy chứng nhận tiêu chuẩn: OHSAS 18001:2007

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ GIZA


Các khách hàng cùng ngành nghề

Kiến trúc - nội thất , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (208)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (483)