Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước , Giáo dục - xã hội - phi chính phủ , Doanh nghiệp khác

Khu vực: Tuyên Quang

Giới thiệu:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang được thành lập ngày 22 tháng 8 năm 1945, tiền thân từ Nhà thương cách mạng tỉnh Tuyên Quang. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay, bệnh viện có hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thiện, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh hiện đại, vững bước là một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng I chỉ tiêu 500 giường điều trị.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYÊN QUANG


Các khách hàng cùng ngành nghề

Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước , Giáo dục - xã hội - phi chính phủ , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (269)

Các khách hàng cùng khu vực

Tuyên Quang