Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lửa Việt

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lửa Việt

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất công nghiệp , Showroom - Cửa hàng , Doanh nghiệp khác

Khu vực: Hà Nội , TP HCM

Giới thiệu:

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lửa Việt hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ LỬA VIỆT


Các khách hàng cùng ngành nghề

Sản xuất công nghiệp , Showroom - Cửa hàng , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (265)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội , TP HCM

Xem thêm (778)