Công ty CP Gốm Đất Việt

Công ty CP Gốm Đất Việt

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất công nghiệp , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Quảng Ninh

Giới thiệu:

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Sản xuất công nghiệp , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (242)

Các khách hàng cùng khu vực

Quảng Ninh

Xem thêm (8)