Công ty TNHH Bê tông & Xây dựng Minh Đức

Công ty TNHH Bê tông & Xây dựng Minh Đức

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hải Phòng

Giới thiệu:

Công ty TNHH Bê tông & xây dựng Minh Đức là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp và thi công các cọc BTCT Dự ứng lực cho phần ngầm các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và các công trình cảng biển.

Sao Kim được mời tư vấn và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và các ấn phẩm kinh doanh cho Minh Đức. Dưới đây là một vài hình ảnh sản phẩm do Sao Kim thiết kế.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ BÊ TÔNG MINH ĐỨC


Các khách hàng cùng ngành nghề

Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (176)

Các khách hàng cùng khu vực

Hải Phòng

Xem thêm (12)