Công ty CP Kiến trúc Xây dựng ACT

Công ty CP Kiến trúc Xây dựng ACT

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty CP Kiến trúc Xây dựng ACT hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty ACT cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng, bao gồm: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đấu thầu, thẩm tra, khảo sát các công trình xây dựng.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ ACT


Các khách hàng cùng ngành nghề

Dịch vụ tư vấn , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (227)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (483)