AGRISECO

AGRISECO

Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng - chứng khoán - tài chính

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco) chuyển đổi từ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành lập năm 2000 là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với số Vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng, đến nay Agriseco đã trở thành công ty chứng khoán (CTCK) hàng đầu của Việt Nam: lớn nhất về mạng lưới (3 Chi nhánh, 4 Phòng giao dịch, 47 Cơ sở phát triển dịch vụ), lớn thứ hai về Vốn điều lệ (2.120 tỷ đồng).

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ AGRISECO


Các khách hàng cùng ngành nghề

Ngân hàng - chứng khoán - tài chính

Xem thêm (5)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (489)