Ngân hàng nông nghiệp & PTNN Hà Nội

Ngân hàng nông nghiệp & PTNN Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng - chứng khoán - tài chính , Nông lâm nghiệp và Chế biến

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Thông tin tham khảo về Agribank Hà Nội tại  http://www.agribank.com.vn/

Dịch vụ Sao Kim cung cấp

- Tư vấn thiết kế hệ thống nhận dạng thương hiệu cho ngân hàng.

- Thiết kế sản xuất các ấn phẩm quảng cáo.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Ngân hàng - chứng khoán - tài chính , Nông lâm nghiệp và Chế biến

Xem thêm (67)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (483)