Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn tài chính Việt Tín

Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn tài chính Việt Tín

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Bất động sản , Ngân hàng - chứng khoán - tài chính

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Vốn điều lệ : 60 tỷ, thành lập tháng 2-2017 Công ty cổ phần, đa dạng ngành nghề hoạt động

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ VIỆT TÍN


Các khách hàng cùng ngành nghề

Đầu tư - Bất động sản , Ngân hàng - chứng khoán - tài chính

Xem thêm (98)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (478)