Công ty Cổ Phần cơ điện Grand M&E

Công ty Cổ Phần cơ điện Grand M&E

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty Cổ Phần cơ điện Grand M&E Ngành nghề hoạt động: cơ điện, xây dựng - Cơ điện: điều hòa thông gió, Phòng cháy chữa cháy - Xây dựng hạ tầng giao thông (chủ yếu tập trung cơ điện)

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ GRAND M&E


Các khách hàng cùng ngành nghề

Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (179)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (489)