Công ty Cổ Phần Tàu Dịch Vụ Dầu Khí Hải Dương

Công ty Cổ Phần Tàu Dịch Vụ Dầu Khí Hải Dương

Lĩnh vực hoạt động: Doanh nghiệp khác

Khu vực: Hà Nội , TP HCM

Giới thiệu:

Công ty Cổ Phần Tàu Dịch Vụ Dầu Khí Hải Dương là công ty chuyên cung cấp: • Dịch vụ quản lý, khai thác, thuê, cho thuê tàu và các phương tiện nổi • Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, hoán cải, mua bán vật tư và trang thiết bị phục vụ sản xuất của tàu thuyền và các phương tiện nổi. • Dịch vụ cung ứng lao động chuyên ngành dầu khí, hàng hải.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ HD MARINE


Các khách hàng cùng ngành nghề

Doanh nghiệp khác

Xem thêm (170)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội , TP HCM

Xem thêm (772)