Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Lạng Sơn

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn có chức năng, ngành nghề chủ yếu là:
- Khảo sát xây dựng.
- Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ Tư vấn giám sát thi công các công trình giao thông, xây dựng dận dụng, hạ tầng kỹ thuật.
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Lập hồ sơ địa chính, hồ sơ giải thửa; lập phương án tổng thể GPMB và cắm cọc GPMB.

Sao Kim hợp tác với LSTC thiết kế in ấn bộ tài liệu profile giới thiệu về công ty.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ LSTC


Các khách hàng cùng ngành nghề

Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (176)

Các khách hàng cùng khu vực

Lạng Sơn

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?