Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Lạng Sơn

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn có chức năng, ngành nghề chủ yếu là:
- Khảo sát xây dựng.
- Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ Tư vấn giám sát thi công các công trình giao thông, xây dựng dận dụng, hạ tầng kỹ thuật.
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Lập hồ sơ địa chính, hồ sơ giải thửa; lập phương án tổng thể GPMB và cắm cọc GPMB.

Sao Kim hợp tác với LSTC thiết kế in ấn bộ tài liệu profile giới thiệu về công ty.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ LSTC


Các khách hàng cùng ngành nghề

Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (180)

Các khách hàng cùng khu vực

Lạng Sơn