CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CƠ KHÍ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CƠ KHÍ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty mới thành lập về GIA CÔNG CƠ KHÍ BAO GỒM: GIA CÔNG SẮT THÉP, GIA CÔNG INOX) Tầm nhìn: TRỞ THÀNH MỘT CÔNG TY LỚN TRONG NGHÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ CƠ KHÍ VIỆT NHẬT


Các khách hàng cùng ngành nghề

Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (178)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (483)