Công ty TNHH CNTT và Truyền thông GTEL

Công ty TNHH CNTT và Truyền thông GTEL

Lĩnh vực hoạt động: Công ty - tập đoàn nhà nước

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel (Gtel ICT) là công ty thành viên của Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu (Gtel), Bộ Công an. Được thừa hưởng thế mạnh về công nghệ và nguồn lực của Tổng công ty Gtel nói riêng và công nghệ thông tin của Bộ Công an nói chung, hiện nay Gtel ICT là một trong những doanh nghiệp về viễn thông hàng đầu của Việt Nam.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ GTEL ICT


Các khách hàng cùng ngành nghề

Công ty - tập đoàn nhà nước

Xem thêm (33)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (483)