EDE Consulting

EDE Consulting

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với EDE Consulting xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - xã hội - phi chính phủ , Nông lâm nghiệp và Chế biến , Tổ chức nước ngoài

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

EDE Consulting là tổ chức tư vấn thuộc CH LB Đức. EDE Consulting chuyên hỗ trợ việc phát triển bền vững của các cộng đồng làm nông nghiệp ở các quốc gia đang phát triển. EDE Consulting hoạt động ở Việt Nam ở các dự án khác nhau liên quan đến sản xuất cà phê thường được tài trợ trong quan hệ đối tác công - tư nhân giữa một bên là các nhà tài trợ/ các tổ chức phi chính phủ và bên kia các công ty chế biến cà phê quốc tế như là một phần của các hoạt động trách nhiệm xã hội của thành viên.

Sao Kim hợp tác với EDE Consulting trong dự án hỗ trợ các hợp tác xã cafe tại Việt Nam xây dựng hình ảnh thương hiệu và mẫu mã bao bì cho sản phẩm chế biến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.

 

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Giáo dục - xã hội - phi chính phủ , Nông lâm nghiệp và Chế biến , Tổ chức nước ngoài

Xem thêm (105)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (490)