Tổng cục Lâm nghiệp

Tổng cục Lâm nghiệp

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan nhà nước-chính phủ , Nông lâm nghiệp và Chế biến

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Tổng cục Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về lâm nghiệp trong phạm vi cả nước; quản lý, chỉ đạo các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.
Trụ sở:    Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội
 

Dịch vụ Sao Kim cung cấp: thiết kế & quy chuẩn logo Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam

 

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ VNDOF


Các khách hàng cùng ngành nghề

Cơ quan nhà nước-chính phủ , Nông lâm nghiệp và Chế biến

Xem thêm (80)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (490)