CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÒA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÒA PHÁT

Lĩnh vực hoạt động: Doanh nghiệp khác

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

2. Lĩnh vực hoạt động Chuyên về sản xuất phân phối hạt nhựa, sản xuất bao bì nhựa 4. Chiến lược hoạt động - Tầm nhìn: Đứng trong top 3 trong các doanh nghiệp nhựa hàng đầu tại miền bắc - Cam kết với xã hội: uy tín- chuyên nghiệp

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ HÒA PHÁT


Các khách hàng cùng ngành nghề

Doanh nghiệp khác

Xem thêm (171)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (480)