Công ty Cổ phần thực phẩm HYG

Công ty Cổ phần thực phẩm HYG

Lĩnh vực hoạt động: Doanh nghiệp khác

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

1. Giới thiệu tổng quan về công ty Công ty Cổ phần thực phẩm HYG được thành lập ngày 22/12/2016, hiện đang trong quá trình xây dựng hệ thống và hoàn thiện bộ máy. 2. Lĩnh vực hoạt động Sản xuất và kinh doanh thực phẩm, ngành nghề chính là chế biến và bảo quản rau quả. 4. Chiến lược hoạt động - Tầm nhìn: Nâng tầm rau quả việt ngang hàng thế giới! - Sứ mệnh: Cam kết cao nhất vì sức khỏe người Việt và từng bước chinh phục thị trường thế giới! - Giá trị cốt lõi: + Trung thực, trách nhiệm và kỷ luật; + Cam kết sản xuất sản phẩm chất lượng; + Cam kết không ngừng học tập và tự hoàn thiện; + Sáng tạo và đổi mới liên tục; + Lấy hạnh phúc, giàu có và sự yêu thương của khác hàng là kim chỉ nam cho hành động. - Cam kết với xã hội: Cam kết vì sức khỏe cộng đồng, vì môi trường trong sạch.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ HYG


Các khách hàng cùng ngành nghề

Doanh nghiệp khác

Xem thêm (171)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (480)