Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco)

Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco)

Lĩnh vực hoạt động: Công ty - tập đoàn nhà nước

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) được thành lập theo quyết định số 768/QĐ-TCCBLĐ ngày 22 tháng 4 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và chính thức đi vào hoạt động tháng 7 năm 1993.
Đến ngày 9 tháng 6 năm 1994, Công ty thành lập lại theo quyết định số 847/QĐ-TCCBLĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và được giao chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm hóa dầu.

Mười lăm năm kể từ khi thành lập,  Công ty Xăng dầu hàng không- VINAPCO- đã tạo được thương hiệu trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu bay và được biết đến như một địa chỉ đáng tin cậy với phương châm :"An toàn - chất lượng - hiệu quả- năng động và phát triển”. 
Với đội ngũ trên 1.000 cán bộ công nhân viên được đào tạo, Công ty Xăng dầu hàng không Việt Nam là nhà cung ứng nhiên liệu hàng đầu cho các hãng hàng không tại các sân bay dân dụng Việt Nam.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ VINAPCO


Các khách hàng cùng ngành nghề

Công ty - tập đoàn nhà nước

Xem thêm (33)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (483)