Sao Kim thiết kế bao bì cho sản phẩm tổ yến của SEN Pearl & Nest

Mẫu thiết kế nhãn mác chai yến chưng sẵn dòng Cung Đình của SEN Pearl & Nest.

SEN Pearl & Nest là doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm tổ yến. Do đó, sở hữu bao bì bắt mắt, nổi bật là nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp. Với những thiết kế bao bì bắt mắt sẽ giúp sản phẩm tổ yến của doanh nghiệp thu hút được sự chú ý của […]