EnglishVietnamese
Đề nghị báo giá ngay
Gọi ngay: 0964.699.499

BRANDING SOLUTION

Xây dựng thương hiệu ngành Du lịch

Được thiết kế phù hợp giúp doanh nghiệp ngành du lịch xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Giải pháp xây dựng thương hiệu ngành du lịch được cung cấp bởi Sao Kim Branding

6 Thách thức ngành Du lịch Việt Nam

6 Thách thức ngành Du lịch Việt Nam

doanh nghiệp cần phải vượt qua để có được thành công bền vững trong tương lai

Cơ sở hạ tầng du lịch chưa đồng bộ

Hiện nay ngành du lịch của Việt Nam phát triển khá nhanh chóng. Tuy nhiên hạ tầng phục vụ du lịch chưa phát triển đồng bộ dẫn tới nảy sinh các trải nghiệm kém trên cả hành trình du lịch của khách hàng.

Dịch vụ du lịch còn thiếu chuyên nghiệp

Các doanh nghiệp làm du lịch chuyên nghiệp đang ý thức rất cao về cung cấp dịch vụ.Tuy nhiên vẫn chưa xây dựng được tiếng nói chung trong cả cộng đồng và các bên liên quan dẫn tới các nhận thức tiêu cực về ngành, về địa điểm du lịch…

Tình trạng ô nhiễm môi trường

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu du lịch vẫn là một thách thức lớn, trách nhiệm này không phải của riêng cơ quản quản lý, doanh nghiệp, hay người du lịch mà của toàn ngành.

Quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam

Hoạt động quảng bá du lịch, quảng bá văn hóa Việt Nam chưa được chú trọng đầu tư và thực hiện thật sự chuyên nghiệp.

Đặc biệt là hoạt động quảng bá du lịch cho du khách nước ngoài.

Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao

Khách hàng hiện nay có yêu cầu ngày càng cao về dịch vụ du lịch, địa điểm … và đặc biệt yêu cầu cao hơn trong tình hình kinh tế chung.

Doanh nghiệp làm du lịch cần thay đổi để thích ứng, thỏa mãn insight khách hàng, đón đà hồi phục và phát triển trong tương lai.

Chính sách phát triển ngành du lịch

Các chính sách phát triển ngành du lịch chưa thực sự hiệu quả và đồng bộ. Để ngành du lịch phát triển, Nhà nước cần thực hiện thêm nhiều công tác về an ninh, ANVSTP, kiểm soát chất lượng, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy văn hóa bản địa …