EnglishVietnamese
Đề nghị báo giá ngay
Gọi ngay: 0964.699.499

Tư vấn thương hiệu

Sao Kim có 15+ năm kinh nghiệm, hỗ trợ hơn 10.000+ khách hàng xây dựng và phát triển thương hiệu.

Dịch vụ Tư vấn chiến lược thương hiệu

Tư vấn Chiến lược
thương hiệu

Tư vấn & Xây dựng chiến lược thương hiệu phù hợp với mô hình kinh doanh. Hỗ trợ kiến thiết nền tảng thương hiệu vững chắc.

Tư vấn tái định vị
thương hiệu

Dịch vụ tư vấn tái định vị thương hiệu toàn diện, quy trình thực hiện linh hoạt phù hợp với thực tế doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn tái định vị thương hiệu
Tư vấn xây dựng quy chế thương hiệu

Tư vấn & Xây dựng quy chuẩn sử dụng, mở rộng và phát triển thương hiệu theo định hướng của doanh nghiệp

Tư vấn mở rộng
thương hiệu

Tư vấn hoạt động mở rộng thương hiệu phù hợp với mô hình kinh doanh, thúc đẩy phát triển thương hiệu

Dịch vụ tư vấn mở rộng thương hiệu - Sao Kim Branding
Dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu

Dịch vụ tư vấn & thẩm định giá trị tài sản thương hiệu hỗ trợ các nhà quản trị, nhà đầu tư và marketing ra quyết định đúng đắn.

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân là vũ khí mạnh nhất của các nhà lãnh đạo, yếu tố chủ chốt để thu hút đầu tư. Sao Kim hỗ trợ bạn xây dựng thương hiệu cá nhân theo cách bạn muốn.

Kết nối ngay với Sao Kim

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

sao-kim-branding.png


  Vui lòng điền đáp án bằng số:

  Kết nối ngay với Sao Kim

  Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

  sao-kim-branding.png


   Vui lòng điền đáp án bằng số:

   0964 699 499