5 Phương pháp Nghiên cứu Khách hàng

5 Phương pháp nghiên cứu khách hàng

Đây là 5 phương pháp nghiên cứu khách hàng hiệu quả, đã được thử nghiệm để giúp bạn có được cơ sở đưa ra quyết định kinh doanh thông minh hơn.

6 Bước thực hiện Phỏng vấn khách hàng hiệu quả

6 Bước thực hiện phỏng vấn khách hàng

Phỏng vấn khách hàng là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà các doanh nghiệp có thể thực hiện nghiên cứu khách hàng của mình.. Nhưng không phải ai cũng biết thiết kế kịch bản phỏng vấn khách hàng tốt.