Startup cần LEAN CANVAS (Mô hình kinh doanh tinh gọn)

Lean Canvas Là gì?

Lean Canvas là một mô hình kinh doanh phù hợp cho Startup hơn là Business Model Canvas. Mặc dù có thể nhiều người chưa biết, nhưng nó là mô hình được các công ty Startup Kỳ Lân hàng đầu ứng dụng.