6 Bước Xây dựng Thương hiệu Nhà tuyển dụng 2022

Xây dựng Thương hiệu Nhà tuyển dụng (Employer Branding)

Employer Branding (Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng) đang là xu hướng chính giúp doanh nghiệp thu hút được các nhân tài hàng đầu, giữ chân họ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, bền vững.