EnglishVietnamese
Đề nghị báo giá ngay
Gọi ngay: 0964.699.499

Sao Kim Packaging

Chúng tôi thiết kế, kiểm tra và tối ưu hóa bao bì của bạn để bạn có thể chắc chắn rằng nó bán được trước khi lên kệ.

Dịch vụ/ Giải pháp

Research

 • Market research
 • Brand Audits
 • Competitive Audits
 • Consumer research
 • Customer research
 • Design strategy

Design

 • Concept development
 • Brand Story
 • Key visual / Illutration
 • Design dieline
 • Design refinement
 • Mockup

Testing

 • Print testing
 • Observational research
 • Guided assessments
 • Online studies
 • In-depth interviews

Đơn vị thành viên của Sao Kim

Kết nối ngay với Sao Kim

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

sao-kim-branding.png


  Vui lòng điền đáp án bằng số:

  Kết nối ngay với Sao Kim

  Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

  sao-kim-branding.png


   Vui lòng điền đáp án bằng số:

   0964 699 499