Tâm sự về chặng đường 7 năm gắn bó với Sao Kim

Chuyên viên thiết kế Hoàng Sơn

Anh Sơn Nguyễn là một tâm hồn giàu sức sáng tạo. Trong thiết kế thương hiệu, anh Sơn Nguyễn khá đa-zi-năng. Với anh thì thiết kế thương hiệu là niềm đam mê lớn lao. Anh tự hào đã hoàn thành dự án lớn, mang lại thành công cho các thương hiệu như: Viags, Agribank, Delta… […]