Sao Kim thiết kế bao bì cho các sản phẩm bánh kẹo Bảo Hưng

Thiết kế bao bì bánh kẹo Royal Danmark của Bảo Hưng.

Thiết kế thương hiệu cho các sản phẩm tiêu dùng là một trong những đối tượng khách hàng thường xuyên của Sao Kim. Với mong muốn tăng cường năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường, công ty sản xuất bánh kẹo Bảo Hưng đã sử dụng dịch vụ phát triển […]