VTC – Phỏng vấn đại diện Sao Kim về vai trò của xây dựng thương hiệu đối với doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu là một việc làm hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình hội nhập… Bài phỏng vấn sau đây với các chuyên gia xây dựng thương hiệu của Sao Kim sẽ làm sáng tỏ vấn đề này.

Tin liên quan